Vi i Munkedal | Sverigedemokraterna i Munkedal

Vi i Munkedal

Äldreomsorgen

Att bli äldre i Munkedals kommun ska vara något speciellt. Här ska man få åldras tillsammans på landsbygden utan onödiga centraliseringar. Äldrevården hemma bör ske av utbildade vårdare i större grad med så låg personalomsättning som möjligt.


Skolan

Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill se fler vuxna i skolan som kan stödja elever med extra behov. Skolmaten måste hålla hög kvalité för att barnen ska orka. Vi är emot alla former av centraliseringar av skolan.


Ungdomarna

Ungdomsgårdar är viktiga gemenskapsplatser för unga. Det bör finnas en i varje del av kommunen. Vi tror på ungdomarnas egna kreativitet och vi tror att kommunen tillsammans med föreningar och eldsjälar kan driva både en och flera ungdomsaktiviteter. Vi ser redan idag att ett sådant koncept är lyckosamt.


Landsbygden

Vi vill värna det småskaliga jordbruket. Redan idag kan man med tydliga upphandlingar fokusera på lokalt producerad mat, flera kommuner använder sig av miljöstyrnings-rådets rekommendationer. Detta är ett sätt som vi vill analysera och tillämpa i Munkedal.

Företag på landsbygden måste ges möjlighet att överleva och inte minst expandera. Vi måste skapa de förutsättningar som krävs för att företag ska kunna växa på egen hand även i landsbygden.

Vi ser ett behov av att Munkbo gör satsningar utanför tätorten Munkedal.– Detta för att för att säkerställa landsbygdssamhällenas överlevnad


Kollektivtrafiken

En fungerande kommun har en fungerande kollektivtrafik. Eftersom Västra Götalandsregionen blev helägare till Västtrafik så har Munkedal liksom andra kommuner förlorat sin påverkan som ägare. Idag ser vi desvärre hur regionen lägger fokus på de större kommunernas kollektivtrafik. -Vi tror på tätare dialoger med regionen samtidigt som vi fortsätter att försöka få tillbaka taxibilar till kommunen genom nya upphandlingar av färdtjänsten eller diskussion med taxibolag.