Sverigedemokraternas budget i Munkedal | Sverigedemokraterna i Munkedal

Sverigedemokraternas budget i Munkedal

oppositionspartiet_rosa_small

Vi är nu klara med vårt förslag till budget i Munkedal.
Där visar vi tydligt att skola och omsorg inte får bli lidande p.g.a kommunens dåliga ekonomi.
Förslaget om en skattehöjning på 30 öre är inte vad vi önskar men i dagsläget ser vi inga alternativ om vi ska ha en ekonomi i balans.
Vi anser också här att man ska se över avtalet med migrationsverket då volymerna vi tar emot är betydligt större än avtalat.

För att utöka IT-miljön i skolan så avsätter vi 2.500.000 kr av investeringsbudgeten. Vi får ofta signaler från skolan att det behövs fler IT.enheter.
Idag är dom 5 elever på 1 enhet. Med denna satsningen så tar vi ett rejält kliv mot vårt mål, 1 elev på 1 enhet.

Vi påtalar även vikten av att kommunen gör satsningar utanför Munkedals samhälle.
Våra landsbygdssamhällen måste prioriteras, och det ska vara ekonomiskt försvarbart att bygga nytt på kommunens villatomter.
Idag är kostnaderna för att bygga nytt på kommunala tomter väldigt höga. Vi måste se över anslutningskostnader till kommunalt VA.
Där bör vi även se över hela samarbetet med Västvatten. Vad har den ekonomiska besparingen blivit? För den enskilde har det blivit avsevärt dyrare.

 

Budget Munkedal SD