Våra politiker | Sverigedemokraterna i Munkedal

Kandidater

  Här är våra ledamöter i kommunfullmäktige i Munkedal

  Kort presentation om alla ledamöter

   Matheus Enholm 39 år

  Gruppledare för fullmäktigegruppen, även ordinarie i kommunstyrelsen.
  Jobbar som politisk sekreterare i Västra Götaland Regionen och ersättare i regionfullmäktige.

  Egenföretagare från Dingle. Flyttat runt lite under några år men är nu tillbaka i Munkedals kommun. Jobbar mycket för att även vi som bor på landsbygden ska ha tillgång till god service och kommunala angelägenheter.

  Heikki

   Heikki Klaavuniemi 35 år

  Regionråd i Västra Götaland Regionen. Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och fullmäktige i Munkedals kommun. Har bott i kommunen sedan 2008. Brinner för familjära frågor och landsbygdsutveckling.

   Per Nilsen 48 år

  Ordinarie i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Kommer från Norge och har bott i Munkedal sedan 1998. Är idag fadder politiker för Valbo Ryr. Har ett stort intresse för amerikanska bilar och motorcyklar. Är mycket aktiv i SD Motor.

  Tony

   Tony Hansson 25 år

  Ordinarie i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
  Jobbar idag som hantverkare. Växt upp i Dingle och bor fortfarande kvar i området. Har ett stort jaktintresse och engagerar mig mycket inom jakten. 

   Christoffer Wallin

  Ordinarie i kommunfullmäktige.
  Driver ett eget mindre lantbruk i Hedekas.