Våra politiker | Sverigedemokraterna i Munkedal

Kandidater

Här är våra politiker i Munkedal

Kommunfullmäktige 2018-2022
Ordinarie
Matheus Enholm
Heikki Klaavuniemi Ordförande Kommunfullmäktige Munkedal
Christoffer Wallin
Pontus Reuterbratt
Christer Börjesson
Tony Hansson
Mathias Johansson
Bo Ericsson
Linn Hermansson

Ersättare
Peter Andersson
Carolina Gedda
Jan Peterson
Maria Pasanen

Kommunstyrelsen
Ordinarie
Christoffer Wallin
Pontus Reuterbratt
Louise Skaarnes

Ersättare
Christer Börjesson
Mathias Johansson
Jan Peterson

 

Välfärdsnämnden
Ordinarie
Christoffer Wallin Vice Ordförande Välfärdsnämnden
Mathias Johansson
Linn Hermansson

Ersättare
Terje Skaarnes
Pontus Reuterbratt
Louise Skaarnes

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie
Matheus Enholm Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Persson

Ersättare
Bo Ericson
Christoffer Wallin

Barn-och utbildningsnämnden
Ordinarie
Pontus Reuterbratt Vice Ordförande Barn-och utbildningsnämnden
Louise Skaarnes
Maria Pasanen

Ersättare
Carolina Gedda
Mathias Johansson
Christoffer Wallin

Kultur-och fritidsnämnden
Ordinarie
Bo Ericson
Mathias Johansson

Ersättare
Terje Skaarnes
Maria Pasanen

Jävsnämnden
Ordinarie
Jan Petersson Vice Ordförande Jävsnämnden
Terje Skaarnes

Ersättare
Pontus Reuterbratt
Linn Hermansson

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän
Ordinarie
Christoffer Wallin

Ersättare
Mathias Johansson

Dilab AB
Ordinarie
Christer Börjesson Ordförande Dilab AB

Ersättare
Terje Skaarnes

Munkbo AB
Ordinarie
Terje Skaarnes

Munkedal Vatten AB
Ordinarie 
Christer Börjesson Ordförande Munkedal Vatten AB
Terje Skaarnes

Ersättare 
Anders Persson

Rambo AB
Ordinarie
Christer Börjesson Vice Ordförande Rambo AB

Riksbyggens Kooperativa hyresgästförening Grönskan
Ordinarie
Jan Petersson Vice Ordförande Riksbyggens Kooperativa hyresgästförening Grönskan
Mathias Johansson

Ersättare
Terje Skaarnes

Vi har fler politiker på flera uppdrag men ovanstående är en övergripande sammanställning

Sidan uppdaterad 191112