Våra politiker | Sverigedemokraterna i Munkedal

Kandidater

Här är våra politiker i Munkedal

Kommunfullmäktige 2018-2022
Ordinarie
Matheus Enholm
Heikki Klaavuniemi Ordförande Kommunfullmäktige Munkedal
Christoffer Wallin
Pontus Reuterbratt
Tony Hansson
Mathias Johansson
Bo Ericsson
Linn Hermansson

Ersättare
Peter Andersson
Carolina Gedda
Jan Peterson
Maria Pasanen

Kommunstyrelsen
Ordinarie
Christoffer Wallin
Mathias Johansson
Louise Skaarnes

Ersättare
Matheus Enholm
Jan Peterson

 

Välfärdsnämnden
Ordinarie
Christoffer Wallin Vice Ordförande Välfärdsnämnden
Mathias Johansson
Linn Hermansson

Ersättare
Terje Skaarnes
Jan Petersson
Louise Skaarnes

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie
Matheus Enholm Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Persson

Ersättare
Mathias Johansson
Christoffer Wallin

Barn-och utbildningsnämnden
Ordinarie
Louise Skaarnes Vice Ordförande Barn-och utbildningsnämnden
Mathias Johansson
Maria Pasanen

Ersättare
Pontus Reuterbratt
Helen Greus
Christoffer Wallin

Kultur-och fritidsnämnden
Ordinarie
Terje Skaarnes
Mathias Johansson

Ersättare
Helen Greus
Maria Pasanen

Jävsnämnden
Ordinarie
Jan Petersson Vice Ordförande Jävsnämnden
Terje Skaarnes

Ersättare
Kjell Olseke
Linn Hermansson

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän
Ordinarie
Christoffer Wallin

Ersättare
Mathias Johansson

Dilab AB
Ordinarie
Pontus Reuterbratt

Ersättare
Terje Skaarnes

Munkbo AB
Ordinarie
Terje Skaarnes

Munkedal Vatten AB
Ordinarie 
Terje Skaarnes

Ersättare 
Anders Persson

Rambo AB
Ordinarie

Riksbyggens Kooperativa hyresgästförening Grönskan
Ordinarie
Jan Petersson Vice Ordförande Riksbyggens Kooperativa hyresgästförening Grönskan
Mathias Johansson

Ersättare
Terje Skaarnes

Vi har fler politiker på flera uppdrag men ovanstående är en övergripande sammanställning

Sidan uppdaterad 2021-08-11