Sverigedemokraterna i Munkedal | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Munkedal

Varmt välkomna till vår förening.

Kommunansvarig

Matheus Enholm
0700-85 26 96


Skicka e-post till oss

 • Kommunfullmäktige 17/12

  Av Matheus Enholm den 17 december, 2014
  0

  Det var ett spännande möte ikväll, med betydligt fler åhörare än vanligt.
  Troligen berodde detta på att planerna kring Gårvik var uppe till diskussion.

  Vi gjorde vid flera tillfällen markeringar var vi står i frågan.
  Majoriteten av dom folkvalda förvånade som vanligt med märkliga beslut.
  Frågan är om varje ledamot tänker på att dom representerar 190 medborgares röst.

  Bifogar kopia av vår reservation i ärendet om ÖP2014.

  Reservation som PDF

 • Programförklaring 2016 Munkedals kommun

  Av Matheus Enholm den 2 december, 2014
  0

  Här finns vår programförklaring att läsa.

   

  Programförklaring 2016

 • Detaljplan för Gårvik

  Av Matheus Enholm den 15 augusti, 2014
  0

  Frågan om en detaljplan för Gårvik har blivit en het fråga i kommunen.

  Vissa partier försöker nu att vinna billiga poäng genom att komma med olika löften.

   

  Vi kommer inte att försöka jaga billiga poäng.

   

  Något som är centralt i Sverigedemokratisk kommunpolitik är att låta invånarnas röst komma till tals. Självklart även i denna frågan, och alla andra.

  Enligt den devisen så är det tradition hos Sverigedemokraterna i Munkedal att just göra så.

  För några år sedan tog vi till oss Sörbygdens röster, då liksom nu insåg Sverigedemokraterna att den berörda befolkningens åsikter var på väg att malas över totalt.

  I svensk politik idag är det nästintill unikt att värna om direktdemokrati och att låta medborgarna komma till tals. Vi vill få ändring på det!

  Att närmare 700 personer säger sitt i denna frågan gör valet enkelt för oss.

   

  I den situation som råder idag då hela Gårviks befolkning reser sig mot de planerade byggplanerna,

  kommer vi att motarbeta liggande förslag tills Gårviks befolkning har fått komma till tals. -På riktigt!

   

  Olyckligtvis är Gula villan idag rivningshotad och vi anser att en byggnad med ett kulturellt värde bör få finnas kvar.

  Vi föreslår att den ska finnas kvar som ett byggnadsvårdsprojekt där studerande och föreningar kan hjälpa till med underhåll och drift.

   

  Sverigedemokraterna kommer gärna ut till Gårvik för att lyssna på Era idéer.

   

  munkedal@sverigedemokraterna.se

 • Sverigedemokraterna tar ansvar

  Av heikki.klaavuniemi den 4 juni, 2014
  0

  Majoriteten S+C har idag i kommunstyrelsen beslutat sig för att sänka skatten med 0,15 öre. -I verkligheten innebär det cirka 2,5 miljoner kronor mindre till den kommunala kassan.
  Det är som vanligt bara höginkomsttagarna som tjänar något på ett sådant beslut.
  Jag gör en fri tolkning om att denna skattesänkning endast är en flirt med potentiella väljare.
  Sverigedemokraterna gör bedömningen att skattesatsen kan förbli på dagens nivå (22,83), detta för att vi ser hur kostnaderna skenar i bl.a. sektor stöd.
  I början av mandatperioden 2010-2014 lovade S+C att avsätta 20 miljoner till pensionsskulden, detta löfte har reviderats till 10 miljoner.
  Hedekas högstadium fick under den gångna mandatperioden ge vika och fungera som en budgetregulator, men fler skolor är i behov av ytterligare resurser i form av fler kompetenta lärare och stödpersoner.
  Lyckligtvis vinner den kommunala omsorgen pris för att vara bäst i Sverige, men vi vet att sjukskrivningar bland personalen ökar.
  Landsbygden avbefolkas och urbaniseringen fortskrider i skrämmande takt. Nu behöver vi ut till våra landsbygdsdelar för nya friska samtal med våra invånare där.
  Nya detaljplaner behövs tas fram, nya nyckellösningar för landsbygdens överlevnad behöver prioriteras.
  Vi i Sverigedemokraterna går inte till val med höjd eller sänkt skattenivå, vi går till val med bibehållen skattenivå, vi vill triageprioritera bland kommunens investeringar samtidigt som vi inte förnyar några avtal med Migrationsverket.

  Gruppledare (SD)
  Heikki Klaavuniemi