Sverigedemokraterna i Munkedal | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Munkedal

Varmt välkomna till vår förening.

Kommunansvarig

Christoffer Wallin 

0709 – 9386391


Skicka e-post till oss

 • Ej godkända protokollsanteckningar

  Av Matheus Enholm den 20 april, 2015
  0

  Vi lämnade på kommunstyrelsens sammanträde 150415 4 protokollsanteckningar.
  Ingen av dessa godkändes av ordförande Åsa Karlsson och fick därför inte läggas till handlingarna.
  Vi väljer därför att istället publicera dessa här.

   

  Ärende två och tre gäller detaljplanerna för Gårvik och Ödsby.
  Där valde man att gå på vår linje och plocka bort texten angående överföringsledningen.
  õrende 2
          õrende 3

  Årsredovisningen för Munkedals kommun 2014. Vi förklarar vår syn på majoritetens prioriteringar.
  õrende 4

  Budget 2015, förslag till åtgärder för budget i balans.
  õrende 6

 • Yttrande angående vattendirektiv i KS 150415

  Av Matheus Enholm den 8 april, 2015
  0

  I början av november publicerade landets fem vattenmyndigheter sina förslag på åtgärdsprogram för att uppnå god status. Mellan januari och april 2015 hålls för närvarande öppna samrådsmöten runt om i Sverige. På hundratals sidor redogörs för hur en mängd åtgärder ska förbättra vattenkvaliteten. Men risken är uppenbar att den stora förloraren är svenskt lantbruk och landsbygdsbefolkningen.

  I bifogad PDF kan ni läsa vårt yttrande / protokollsanteckning från KS 2015 04 15

   

  KS Munkedal 150415 ärende 10

 • Skadegörelse i Munkedals kommunhus

  Av Matheus Enholm den 17 februari, 2015
  0

  Skadegörelse i kommunhuset

   

  Eftersom media kommer att skriva om detta så vill vi klargöra vad som faktiskt har hänt först.

  En av våra politiker var på väg till ett möte 20 januari, när han var i entrén såg han att någon satt en ny bild på fullmäktige tavlan.

  En politiker för SD hade inget foto monterat ovanför sitt namn. Där har någon då monterat en bild av Adolf Hitler.
  Den som har gjort detta har noggrant mätt storleken på dom andra fotona och gjort en bild av Hitler i exakt samma storlek och monterat på tavlan.
  Detta visar på hur allvarligt det är och inte bara ett ”pojkstreck”.

  Kommunchefen gjorde en anmälan om detta och tavlan är omhändertagen för att kunna säkra fingeravtryck inför kommande utredning. Glädjande är att kommunchefen tar detta på största allvar och ser helheten i detta. Detta är ett hot mot hela fullmäktigegruppen och mot demokratin. Det är inte riktat mot någon enskild individ.

   

   

  Foto från tavlan, admin väljer att redigera ansiktet.

  Kommunhus tavlan

 • Julhälsning från SD Munkedal

  Av Matheus Enholm den 23 december, 2014
  0

  Nu går det stora valåret mot sitt slut. Eventuellt med ett stundande extra val i mars.

  Jag vill tacka alla som på något sätt varit delaktig i våra stora framgångar på alla plan. Skulle det bli ett extra val i mars hoppas jag på samma engagemang hos oss alla oavsett om man är politiker, medlem eller sympatisör. Det kan bli vår chans att visa att vi bryr oss om Sverige och vår omvärld.

  Heikki har under fyra år ensam fått igenom flera bra saker för kommunen.
  Nu går vi in med en styrka på 6 personer i kommunfullmäktige och 2 personer till kommunstyrelsen. Samtidigt skriver nu Bohusläningen att Sverigedemokraterna inte har någon makt i någon av Bohuskustens kommuner. Men att påstå att 2 personer i KS och 6 personer i KF inte skulle ha något att säga till om det är bara att visa sitt oförstående för hur politik och demokrati fungerar. Vi var i sist KF med och skickade Munkedals vattens budget på återremiss då vi inte ansåg det ekonomiskt hållbart att dra ut kommunalt VA till Gårvik. I valet i september lovade vi att vi bryr oss om hela Munkedals kommun och det kommer vi fortsätta att göra trotts att valrörelsen är över.

  Vi har förändrat och vi kommer fortsätta att förändra.
  Slutligen vill jag önska Er alla en riktigt God Jul och ett gott nytt år!

  Matheus Enholm
  Gruppledare SD Munkedal

 • Julhälsning från SD Västra Götaland

  Av Matheus Enholm den 22 december, 2014
  0

  Året lider mot sitt slut.
  Jag summerar år 2014 som väldigt lyckosamt för Sverigedemokraterna i Västra Götaland.
  Under mandat perioden 2010-2014 (inklusive omvalet 2011) var Sverigedemokraterna utelämnade i kylan. Vi fick harva oss fram med knappa resurser, vi tilläts inte ta del av arbetet i nämnder.

  Efter höstens val blev det tydligt, ni väljare ville ge oss mer mandat. Och mer mandat tog vi!
  Förutsättningarna är helt andra nu, denna mandatperioden kan vi äntligen bredda vår politik då flertalet av oss tar platser i nämnder samt regionstyrelsen som undertecknad återfinns i.
  Vi utökar vår anställda organisation och anställer nu tre nya förmågor med start från första januari.

  Under förra mandatperioden var vi väldigt tydliga med att vi prioriterade sjukvården före omotiverade ökade anslag till kollektivtrafiken och kulturen. Besparingarna inom vården minskar lyckligtvis kraftigt nästa år men vi måste se långsiktigt, vi sökte inte mandat för att bilda nya dyra gökungar.

  Vi har nu blivit tilldelade mandat för att förespråka en omvandling av regionpolitiken i VGR; kultur och miljönämnden bör genast få uppdraget att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de ekologiska målen revideras så att flera jordbrukare i VGR får chansen att svara på livsmedelsanbuden.
  Det är inte hållbart att 52% av de ekologiska inköpen görs från annat land.
  Vi använder även vårt mandat för att kräva ökad självfinansieringsgrad inom kollektivtrafiken. 80% av alla resor inom kollektivtrafiken görs i Göteborgsregionen, – men alla skattebetalare i VGR subventionerar biljettpriset.

  Sverigedemokraterna förespråkar barnkonventionen och tänker även ge barnen en röst i regionen.
  Subventionerade läkare som opererar bort fullt friska barns förhud vill vi inte ska finnas i VGR. Vi accepterar inte religiösa särkrav som utsätter barn för risker.
  Familjer med svårt sjuka barn ska inte behöva betala för mediciner upp till högkostnadsskyddet.
  Vi vill även tydliggöra vad de papperslösa kostar vår vård, medan frågan drivs vidare i riksdagen.

  Nu väntar julen och all den glädje den sprider.
  Ta hand om er och mys er igenom julen med era nära och kära.
  Om en vecka lämnar vi 2014 och blickar framåt.

  God Jul och Gott Nytt år!
  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)

  Ps: Glöm inte ställa ut gröt till tomten!