Sverigedemokraterna i Munkedal | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Munkedal

Varmt välkomna till vår förening.

Kommunansvarig

Christoffer Wallin 

0709 – 9386391


Skicka e-post till oss

 • Öveklagan av beslut i kommunen 30/11

  Av Matheus Enholm den 30 november, 2015
  0

  Sverigedemokraterna överklagar till förvaltningsrätten beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen lyfte och behandlade idag ärendet som blev återremitterat 26/11, detta trots att man inte berett ärendet enligt motiveringen som återremissen gällde.
  Motiveringen som gällde; ” Återremiss med motiveringen att skattesatsen ska konsekvensbeskrivas vad en skattehöjning innebär för det lokala näringslivet i form av minskad köpkraft”.

  För andra gången behandlade och beredde också kommunstyrelsen ärendet till kommunfullmäktige i november månad. Enligt kommunallagens bestämmelser ska det ske senast i oktober månads slut 8kap §6.

  Ärendet lyftes återigen i kommunfullmäktige samma dag som det extra insatta kommunstyrelsemötet.
  Då ärendehanteringen har brutit mot kommunallagen ställde Sverigedemokraterna inte sig bakom skattehöjningen.

  oppositionspartiet_rosa_small

 • Hur rustade är våra kommuner inför dagens flyktingströmmar egentligen?

  Av Matheus Enholm den 8 oktober, 2015
  0

  Hur rustade är våra kommuner inför dagens flyktingströmmar egentligen?

   

  Nästan dagligen hör oroade kommuninvånare av sig till oss.
  Vår kommun Munkedal har som en följd av dålig signalpolitik den senaste tiden fått akuta problem med boenden till ensamkommande ungdomar samt fått enorma problem med integration.
  Inte nog med att privata entreprenörer inrymmer ett hundratal asylsökanden i kommunen så har även kommunen ett stort åtagande.
  Enligt de avtal som kommunen träffat med migrationsverket så görs det gällande att kommunen kan mottaga 20 per år(10 ensamkommande asylsökande och 10 ensamkommande putsökande).
  Detta avtal är en chimär, kommunen tar emot avsevärt fler än vad som avtalats. I skrivande stund och med 3 månader kvar av året har avtalet överskridits med 12 personer.
  Därtill tillkommer uppgifter om att 2-3 stycken ensamkommande ungdomar kommer i veckan till Munkedal.

  Då boenden saknas och IVO slagit ner på det boende på området ”Brudås” står kommunen inför så populärt kallat ”utmaningar”.
  Varje vecka tvingas kommunen köpa platser utanför kommunen där de dyraste kostar bort mot 4700kr per dygn. Ersättningen från migrationsverket ligger på 1900kr per ungdom.
  Det är dessutom en ersättning som vi starkt ifrågasätter täcker kostnaderna ens i de fallen då kommunen själv ombesörjer med boenden.
  Kommunen agerar nu i ren panik i skräck mot utdelande av viten från staten om avtalen inte följs eller ifall kommunen vägrar ta emot de till kommunen anvisade ungdomarna.
  I denna panik har kommunen resonerat om att låta asylsökande gå före i köerna till det allmännyttiga bostadsbolaget lediga lägenheter och blockförhyrt ett helt pensionat.
  Tidigare har man vurmat för naturbruksskolans bevarande i Dingle, men nu frossar man i beslutet från regionen att eventuellt avveckla skolan. -Då man eventuellt kan använda det gamla internatet som boende. Förhandlingar sker nu med regionen om lokalerna.

  Man har även stoppat försäljningen av en nedgången skolfastighet i Fisketorp för att undersöka om man kan etablera ett boende där.
  Vi har tidigare ställt oss tveksamma till om kommunen får tillräckligt med ersättningar från migrationsverket för att täcka de enorma åtagande vår lilla kommun utför.
  Denna tveksamhet till den ekonomiska täckningsgraden späs på när vi nåddes av SKL´s senaste alarmerande nyhet.
  Enligt SKL beräknas resultatet i kommunsektorn halveras i år jämfört med förra året, – SKL 2015-10-08. Enligt SKL:s chefekonom Bettina Kashefi behöver skatterna i snitt höjas med närmare två kronor per hundralapp fram till 2019.

  Som en reflektion till den nyheten påminns vi om kommunens nu redan prognosticerade underskott, -25mkr. Denna underskottsprognos justeras till större underskott för var månad som går, det slutgiltiga underskottet visar sig vid årets slut och det måste sedan balanseras inom 3 år.

  Det är viktigt i tider som dessa att visa solidaritet, men de åtaganden som vi alltjämt ser kommuner göra är utanför ramen för deras beredskap och handlingskraft.
  Sverige bör genast sadla till ansvarsfull och verkningsfull flyktingpolitik och upphöra helt med signalpolitiken som allt fler ifrågasätter.
  Matheus Enholm Ordförande Sd Norra Bohuslän, gruppledare i SD Munkedal.
  Heikki Klaavuniemi Regionråd VGR, vice gruppledare SD Munkedal.

  oppositionspartiet_rosa_small

 • Sverigedemokraternas budget i Munkedal

  Av Matheus Enholm den 24 juni, 2015
  0

  oppositionspartiet_rosa_small

  Vi är nu klara med vårt förslag till budget i Munkedal.
  Där visar vi tydligt att skola och omsorg inte får bli lidande p.g.a kommunens dåliga ekonomi.
  Förslaget om en skattehöjning på 30 öre är inte vad vi önskar men i dagsläget ser vi inga alternativ om vi ska ha en ekonomi i balans.
  Vi anser också här att man ska se över avtalet med migrationsverket då volymerna vi tar emot är betydligt större än avtalat.

  För att utöka IT-miljön i skolan så avsätter vi 2.500.000 kr av investeringsbudgeten. Vi får ofta signaler från skolan att det behövs fler IT.enheter.
  Idag är dom 5 elever på 1 enhet. Med denna satsningen så tar vi ett rejält kliv mot vårt mål, 1 elev på 1 enhet.

  Vi påtalar även vikten av att kommunen gör satsningar utanför Munkedals samhälle.
  Våra landsbygdssamhällen måste prioriteras, och det ska vara ekonomiskt försvarbart att bygga nytt på kommunens villatomter.
  Idag är kostnaderna för att bygga nytt på kommunala tomter väldigt höga. Vi måste se över anslutningskostnader till kommunalt VA.
  Där bör vi även se över hela samarbetet med Västvatten. Vad har den ekonomiska besparingen blivit? För den enskilde har det blivit avsevärt dyrare.

   

  Budget Munkedal SD