Öveklagan av beslut i kommunen 30/11 | Sverigedemokraterna i Munkedal

Öveklagan av beslut i kommunen 30/11

Sverigedemokraterna överklagar till förvaltningsrätten beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen lyfte och behandlade idag ärendet som blev återremitterat 26/11, detta trots att man inte berett ärendet enligt motiveringen som återremissen gällde.
Motiveringen som gällde; ” Återremiss med motiveringen att skattesatsen ska konsekvensbeskrivas vad en skattehöjning innebär för det lokala näringslivet i form av minskad köpkraft”.

För andra gången behandlade och beredde också kommunstyrelsen ärendet till kommunfullmäktige i november månad. Enligt kommunallagens bestämmelser ska det ske senast i oktober månads slut 8kap §6.

Ärendet lyftes återigen i kommunfullmäktige samma dag som det extra insatta kommunstyrelsemötet.
Då ärendehanteringen har brutit mot kommunallagen ställde Sverigedemokraterna inte sig bakom skattehöjningen.

oppositionspartiet_rosa_small