Munkedals budget 2018 | Sverigedemokraterna i Munkedal

Munkedals budget 2018

Idag publicerar vi Sverigedemokraternas budgetförslag som ikväll presenterades i kommunfullmäktige.
Vi lägger ett budgetförslag som på sikt förstärker kommunens soliditet och minskar kommunen kapitalkostnader.
Under omröstningen vann majoritetens budgetförslag som väntat, därmed har kommunen en tuff framtid till mötes.
Vi har redan en av landets högsta kommunala skattesatser, det ser inte ut som det kan minska framleds nu heller..

Budget 2018