Ej godkända protokollsanteckningar | Sverigedemokraterna i Munkedal

Ej godkända protokollsanteckningar

Vi lämnade på kommunstyrelsens sammanträde 150415 4 protokollsanteckningar.
Ingen av dessa godkändes av ordförande Åsa Karlsson och fick därför inte läggas till handlingarna.
Vi väljer därför att istället publicera dessa här.

 

Ärende två och tre gäller detaljplanerna för Gårvik och Ödsby.
Där valde man att gå på vår linje och plocka bort texten angående överföringsledningen.
õrende 2
        õrende 3

Årsredovisningen för Munkedals kommun 2014. Vi förklarar vår syn på majoritetens prioriteringar.
õrende 4

Budget 2015, förslag till åtgärder för budget i balans.
õrende 6