Sverigedemokraterna i Munkedal

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Munkedal

Varmt välkomna till vår förening.

VGR140191_2

Kommunansvarig

Matheus Enholm
0700-85 26 96


Skicka e-post till oss

 • Munkedals budget 2018

  Av Matheus Enholm den 29 juni, 2017
  0

  Idag publicerar vi Sverigedemokraternas budgetförslag som ikväll presenterades i kommunfullmäktige.
  Vi lägger ett budgetförslag som på sikt förstärker kommunens soliditet och minskar kommunen kapitalkostnader.
  Under omröstningen vann majoritetens budgetförslag som väntat, därmed har kommunen en tuff framtid till mötes.
  Vi har redan en av landets högsta kommunala skattesatser, det ser inte ut som det kan minska framleds nu heller..

  Budget 2018

 • Öveklagan av beslut i kommunen 30/11

  Av Matheus Enholm den 30 november, 2015
  0

  Sverigedemokraterna överklagar till förvaltningsrätten beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen lyfte och behandlade idag ärendet som blev återremitterat 26/11, detta trots att man inte berett ärendet enligt motiveringen som återremissen gällde.
  Motiveringen som gällde; ” Återremiss med motiveringen att skattesatsen ska konsekvensbeskrivas vad en skattehöjning innebär för det lokala näringslivet i form av minskad köpkraft”.

  För andra gången behandlade och beredde också kommunstyrelsen ärendet till kommunfullmäktige i november månad. Enligt kommunallagens bestämmelser ska det ske senast i oktober månads slut 8kap §6.

  Ärendet lyftes återigen i kommunfullmäktige samma dag som det extra insatta kommunstyrelsemötet.
  Då ärendehanteringen har brutit mot kommunallagen ställde Sverigedemokraterna inte sig bakom skattehöjningen.

  oppositionspartiet_rosa_small